Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ponuky

Ponuky na možnosti štúdia v zahraničí

Krátkodobé ponuky

Dlhodobé ponuky

Štipendiá SAIA

SAIA, n.o.- Slovenská akademická informačná agentúra je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.
Slovenská akademická informačná agentúra, n.o. administruje rôzne druhy štipendií a študijných pobytov v zahraničí pre študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov slovenských vysokých škôl.
Aktuálne informácie o možnostiach štúdia v zahraničí nájdete v Bulletine SAIA, ktorý vychádza pravidelne.

V prípade záujmu o uvedené štúdium prihláste sa na Oddelení zahraničných vzťahov VŠEM: international@vsemba.sk