Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

VEGA

Projekty VEGA

Kategória projektov VEGA rieši témy základného výskumu vo verejnej správe a regionálnom rozvoji ako aj v oblasti malých a stredných podnikov.

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/2021 Formovanie európskeho sociálneho priestoru doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.  prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD. 
PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD. 
Ing. Katarína Švejnová Hoesová
2021 - 2023
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/0266/2016 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru EÚ doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2016 – 2018
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0266/2016 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru EÚ doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2016 – 2018
1/0355/2016 Analýza determinantov tvorby koncepcie regionálneho vzdelávania dospelých prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. 2016 – 2018
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0014/2015 Koherentná spolupráca a usmernenie verejnej politiky ako cesty k získavaniu dôvery v sociálne trhové hospodárstvo prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc. 2015 – 2017
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0079/2014 Bariéry rastu konkurencieschopnosti (organizácií pôsobiacich na Slovensku) s ohľadom na využitie a rozvoj inovačného potenciálu ľudského kapitálu Ing. Katarína Stachová, PhD. 2014 – 2016
1/0179/2014 Sú ekonomické krízy v 21. storočí nevyhnutné? Teoreticko-metodologické východiská skúmania dynamického ekonomického systému prof. dr. Štefan Volner, CSc. 2014 – 2016
1/0208/2014 Poistný trh aefektívnosť poisťovní prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. 2014 – 2016
1/0337/2014 Rekonfigurácia sociálneho štátu v novej sociálnej realite doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2014 – 2016
1/0451/2014 Vzdelávanie, tréning a výchova projektových manažérov organizácií verejnej a záujmovej samosprávyv nadväznosti na čerpanie štrukturálnych fondov JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. 2014 – 2015
1/0525/2014 Záruky administratívnej legalitya ochrany práv jednotlivca v kontexte reformy verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 2014 – 2015
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
1/0927/2013 Faktory ovplyvňujúce dlhodobo udržateľný rozvoj v novej ére podnikania doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. 2013 – 2015
1/0950/2013 Manažment organizácií v postindustriálnej civilizácii prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc. 2013 – 2014
1/0807/2013 Samosprávny manažment ako determinant rozvoja obcí Ing. Ivana Gecíková, PhD. 2013 – 2014
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0594/2011 Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov SR Ing. Michal Fabuš, PhD. 2011 – 2013
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0652/2008 Optimalizácia procesov manažérstva rizík katastrof v územných obvodoch samosprávnych celkov doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  2009 – 2010
2/0206/2009 Súčasné trendy vo svetovej ekonomike a znalostná ekonomika PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 2009 – 2012