Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Zahraniční partneri

Zahraniční partneri

VŠEM v Bratislave aktuálne má uzatvorené zmluvy o bilaterálnej spolupráci s 97 partnerskými zahraničnými inštitúciami zo 31 krajín sveta. Bilaterálne dohody sú zamerané predovšetkým na akademickú spoluprácu v oblasti mobilít študentov, pedagogických a administratívnych pracovníkov, na výmenu študijných a vedeckých materiálov, publikácií a informácií. Samostatný rámec spolupráce je venovaný oblasti vedy a výskumu a organizácii spoločných vedeckých podujatí.

University of Security in Poznań
University of Security in Poznań