Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Rada kvality

Rada kvality VŠEM

Na základe menovania rektorom VŠEM v súlade s internými smernicami bola zriadená Rada kvality VŠEM v zložení:

Predseda

  • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.

Členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce

  • doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD.
  • doc. Ing. František VOJTECH, PhD.

Členovia za študentskú časť akademickej obce

  • Zuzana SURÁKOVÁ
  • Adam BAXA

 

 Rada kvality