Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

HPD CEEUS

Human Potential Development in Central and Eastern EU StatesZákladným cieľom dlhodobého výskumného projektu "Human Potential Development in Central and Eastern EU States" HPD CEEUS je vytvoriť systém spolupráce medzi zapojenými akademickými inštitúciami a vykonávať vedecké výskumy v oblasti strategického rozvoja ľudského potenciálu. Za účelom kvalitnej organizácie a koordinácie aktivít členov akademickej siete sa vytvoril organizačný výbor zo zástupcov litovských, poľských, slovenských a chorvátskych vysokých škôl. 

Uvedená akademická sieť vznikla ako isté zavŕšenie aktívnej spolupráce vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa riadením a rozvojom ľudského potenciálu. HPD CEEUS permanentne reaguje na výzvy globálneho sveta, vytvára vedomosti, ktoré majú významnú hodnotu pre strategický rozvoj ľudského potenciálu, zabezpečuje rýchle a kvalitatívne zakomponovanie nových myšlienok do študijných procesov a do praktických činností organizácií a preto je atraktívna pre všetkých záujemcov o moderné strategické rozvojové myšlienky, týkajúce sa ľudského potenciálu.
Táto sieť využíva spoločné sily pri príprave magisterskej a doktorandskej úrovne štúdia, pri príprave spoločných študijných programov, pri účasti v siedmom rámcovom programe EÚ a ďalších programoch EÚ zameraných na kontinuálny rozvoj vedy.

Bližšie informácie o
projekte HPD CEEUS ...