Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Akademický senát

Akademický senát VŠEMvs

PREDSEDNÍCTVO

 • doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD. – predseda
 • prof. Mykola SIDAK, DrSc. - podpredseda
 • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD. - tajomníčka
 • Mgr. Anna PAGÁČOVÁ - členka 
 • Dominika KRČEKOVÁ  

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ – učitelia      

 • doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.
 • Ing. Nina BACULÍKOVÁ, PhD.
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD.
 • prof. Mykola SIDAK, DrSc.
 • prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc.
 • prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc.
 • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD.

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ – neučitelia

 • PhDr. Lucia BALAJOVÁ 
 • Mgr. Peter IVANOVIČ
 • Mgr. Anna PAGÁČOVÁ 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ 

 • Bc. Katarína BULÍKOVÁ
 • Barbora ILÍKOVÁ
 • Dominika KRČEKOVÁ
 • Denis MOCKO
 • Dimitrii TKACH