Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

GROWUP


GROWUP - StartUp Centrum VŠEM

Cieľ a vízia

Startup Centrum na Vysokej škole ekonómie a manažmentu vzniklo iniciatívou VŠEM v Bratislave a Klubu Absolventov VŠEM o.z. Hlavným cieľom tohto centra je pomáhať študentom, absolventom ako aj širokej verejnosti s rozvojom inovatívneho potenciálu v rôznych oblastiach podnikania.

Víziou GROWUP je podporiť a naštartovať procesy v rámci realizácie nápadov pri ich premene na komerčné aktivity.

Etický kódex GROWUP

Činnosť a pôsobnosť

 1. Odborné semináre – jednou z aktivít centra je poskytovať účastníkom série odborných a motivačných prednášok v podaní vybraných pedagógov VŠEM ako aj externých odborníkov z prostredia hospodárskej praxe. Taktiež vzdelávacie kurzy na vybraný okruh tém, s cieľom hlbšej analýzy problematiky s podporou príkladov dobrej praxe.
 2. Expertno-mentorská podpora – ďalšou dôležitou aktivitou je poskytovanie odborného poradenstva v rozličných oblastiach a témach, ktorými je nevyhnutné sa zaoberať pri spracúvaní a plánovaní projektu, ako aj pri úplných začiatkoch zakladania vybranej právnej formy zameranej na podnikanie. Konkrétne sa jedná o projektové, právne, ekonomické a účtovné poradenstvo.
 3. Súťaž inovatívnych nápadov – GROWUP plánuje organizovať aspoň raz ročne súťaž o najlepší inovátorský nápad, ktorý by bolo možné realizovať v hospodárskej praxi, kde odborná porota zložená z členov pedagogického zboru VŠEM, ale aj uznávaných odborníkov z hospodárskej praxe, vyberie najlepšie nápady, ktoré sú uplatniteľné a realizovateľné a následne za finančnej podpory budú tieto projekty realizované.
 4. Zapojenie študentských projektov do domácich a medzinárodných súťaží – táto činnosť sa zameriava na aktívnu pomoc pri vyhľadávaní možných finančných zdrojov na podporu realizovania projektov – grantové výzvy, nadácie a iné.
 5. Pomoc pri založení podnikateľskej činnosti a poskytnutie priestorov formou inkubátora pre začínajúce podnikanie.
 6. GROWUP svojimi aktivitami napĺňa poslanie ako coworkingového centra, tak aj hubu a v neskorších etapách aj podnikateľského inkubátora.

Aktivity

Vzdelávací program GROWUP je zameraný na neformálne vzdelávanie v StartUp centre VŠEM. Má motivačný charakter a jeho úlohou je naštartovať kreatívnu podnikateľskú stránku našich klientov, ale aj naučiť ich praktickým zručnostiam priamo, či prostredníctvom príkladov dobrej praxe.

Aktivity vzdelávacieho programu sú rozdelené do 3 základných oblastí, pričom je zachovaný brand ako aj frekvencia každého typu vzdelávacej aktivity samostatne.

 • Ako na to?
  Hlavným cieľom je poskytnúť poslucháčom návod, ako postupovať.
 • Chodiaci motivátor
  Séria motivačných prednášok úspešných nielen absolventov našej školy ale aj podnikateľov, prípadne priekopníkov v určitej spoločensky známej oblasti.
 • Nauč sa
  Cieľom eventu je naučiť sa na základe neformálneho vzdelávania nové zručnosti.

Na aktivity je potrebné sa registrovať, registrácia je bezplatná. 

Cenník za služby

Z rozhodnutia zakladateľov GROWUP sú organizované eventy pre študentov a absolventov bezplatné.
Bližší a podrobný cenník služieb bude zverejnený dodatočne.