Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Akreditačná rada

Akreditačná rada VŠEM

Akreditačná rada VŠEM (ďalej AR VŠEM) je kolektívny orgán, ktorý posudzuje a schvaľuje návrhy nových študijných programov a zmeny v aktuálnych študijných programov, ktoré predkladá rektor VŠEM. Úlohou AR VŠEM je transparentne, spravodlivo, na požadovanej odbornej úrovni, objektívne a nezávisle posúdiť predložené návrhy v súlade s legislatívou pre vysoké školstvo, najmä súlad študijných programov so štandardami pre študijný program.

Zástupcovia pedagógov

 • Dr.h.c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc. - predsedníčka Akreditačnej rady VŠEM
 • prof. Ing. Ladislav KABÁT, CSc.
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. 

Zástupca zamestnaneckej časti akademickej obce

 • Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD.

Zástupcovia študentov

 • Daniela MESÁROŠOVÁ NAGYOVÁ 
 • Lukáš BORECKÝ
 • Bc. Nikola OTOTTOVÁ

Zástupcovia zamestnávateľov

 • Dr.h.c. Ing. Mário LELOVSKÝ - 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov
 • Ing. Emil FITOŠ - prezident IT asociácie Slovenska
 • PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA - viceprezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Kežmarok

Zástupca absolventov

 • PhDr. Zuzana JURÍKOVÁ