Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Nórske granty

Granty EHP

Prehľad

Číslo
projektu
NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
BIN SGS02_2021_11 Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0 Fabuš, M. - hlavný expert
Kováč, M. - projektový manažér
Matúšová, S.
Kollár, V.
Rácik, A.
Lincényi, M.
01-2023 – 04-2024

Fabuš, M.
Fabuš, M.