Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

TWINREGION – Medziobecná spolupráca v twinregióne Viedeň – Bratislava

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi obcami v regióne Viedeň – Bratislava.

 1. zmapovať súčasný stav v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja v oblasti twinregiónu Viedeň – Bratislava a porovnať ho so svetovými trendmi v týchto oblastiach,
 2. vytvoriť spoločné štandardy, metodiku a on–line nástroj (score–card) na hodnotenie výsledkov politík a formou workshopov naučiť príslušných pracovníkov samospráv tento nástroj používať,
 3. sériou odborných a vzdelávacích podujatí posilniť spoluprácu miest v oblasti metropolitného regiónu Viedeň - Bratislava a odborníkov v relevantných oblastiach. Do spolupráce by boli po prvýkrát zapojené mestá v spádovej cezhraničnej oblasti Viedne a Bratislavy.

Financovanie projektu

Tento projekt je financovaný z prostriedkov európskych fondov pre regionálny rozvoj (EFRE) v rámci programu ETZ-Creating the Future Program cezhraničnej spolupráce – Slovenská republika – Rakúsko 2007–2013.

Trvanie projektu

18 mesiacov (1.2.2011 – 31.7.2012)

Partneri projektu

 • Vedúci partner - Centrum pre rozvoj regiónov, Trenčín, Slovenská republika
 • doc. Ing., Zoltán Rózsa, PhD.
 • Ing. Stanislav Filip, PhD.
 • Ing. Silvia Švecová , PhD.
 • Mgr. Katarína Hallová
 • Mgr. Marína Nižňanská
 • Partner projektu - Centrum pre výskum verejnej správy – (KDZ), Viedeň, Rakúsko
 • Mag. Thomas Prorok, zástupca riaditeľa
 • Mag. Alexandra Schantl
 • Mag. Bernhard Krabina
 • DI Nicole Hochholdinger
 • Experti
 • Mgr. Martin Obuch
 • Ing. Peter Rafaj
 • Strategickí partneri v Rakúsku
 • mesto Viedeň – oddelenie magistrátu 18, pre územné plánovanie a rozvoj
 • Hospodárska agentúra Viedeň
 • Zväz rakúskych miest (ÖStB)
 • Strategickí partneri na Slovensku
 • mesto Bratislava  - oddelenie územného plánovania
 • Únia miest Slovenska
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Cieľová skupina

Vedúci zamestnanci dotknutých miest a obcí v spomínanom regióne, prednostne z oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja, ako aj vedúci predstavitelia verejnej správy.

Aktivity

19 5 2011

Medzinárodné pracovné stretnutie

Medzinárodné pracovné stretnutie

Dňa 19. mája 2011 sa v priestoroch rektorátu VŠEMvs uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľského tímu medzinárodného projektu TwinRegion, ktorý v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko realizujú predstavitelia crr.sk.s.r.o. pri  VŠEMvs a Výskumné centrum verejnej správy KDZ vo Viedni.

6 6 2011

1. workshop

1. workshop

Cieľom prvého odborného seminára uskutočneného v rámci projektu TwinRegion bolo vypracovať silné stránky a výzvy Twin–Regiónu a prediskutovať potenciálne zábrany spolupráce.

28 9 2011

2. workshop

2. workshop

Cieľom druhého odborného seminára projektu TwinRegion bolo prezentovať pripravovanú štúdiu a identifikovať perspektívne oblasti spolupráce a spoločne s prítomnými expertmi prediskutovať rôzne aspekty spolupráce (využitie, účinky, brzdiace faktory).

23 5 2012

Prezentácia záverečného výstupu

Prezentácia záverečného výstupu

Dňa 23. mája 2012 v priestoroch  mestského úradu v Piešťanoch sa z iniciatívy prednostky mestského úradu RNDr. Denisy Bartošovej a Viktora Nižňanského uskutočnila prezentácia záverečného výstupu projektu TwinRegion. Okrem predstaviteľov mesta Piešťany sa prezentácie zúčastnilo viac ako 25 predstaviteľov 11 miest bratislavského a trnavského kraja.

16 7 2012

Záverečná konferencia TWINREGION

Záverečná konferencia TWINREGION

Dňa 16. júla 2012 sa v priestoroch viedenskej radnice uskutočnila záverečná konferencia projektu TWINREGION, ktorý realizovalo Centrum pre rozvoj regiónov v Trenčíne v spolupráci s KDZ – Centrom pre výskum verejnej správy vo Viedni, Kom – Výskumným a poradenským centrom Piešťany, Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, predstaviteľmi magistrátu a mestských častí Hlavného mesta Bratislavy a Viedne, predstaviteľmi samosprávnych krajov a regiónov zastúpených v metropolitnom regióne Viedeň – Bratislava a predstaviteľmi únie miest Slovenska aj Rakúska.

RSS