Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Projekty na objednávku

Projekty na objednávku

Na objednávku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA

APVV-18-0534 Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Právnická fakulta UK 
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
07/2019 - 2022
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2013 Kontrola výkonnosti procesu samointegrácie menších obcí v SR doc. Ing. Marta Hamalová,CSc. 2013 – 2014