Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Referát športu a voľnočasových aktivít

Referát športu a voľnočasových aktivít

   
Vedúci referátu: Ing. František KUBALA

Poslaním referátu športu a voľnočasových aktivít je zatraktívniť štúdium a vzdelanie ponukou športových aktivít a organizáciou celoškolských športových podujatí, umožniť študentom oboznámiť sa s praktickou realizáciou verejnej správy na Slovensku a vytvoriť podmienky na športovú reprezentáciu vysokej školy z radov študentov. Prostredníctvom pohybových aktivít využíva šport ako pedagogický a spoločenský faktor na podporu aktívneho zdravia i kondície, čo napomáha komplexnejšie pôsobiť nielen na rozumový a intelektuálny, ale i pohybový a sociálny rozvoj študentov pri štúdiu na vysokej škole. 

Personálne zabezpečenie referátu:

Odborní asistenti:

  • Mgr. Peter IVANOVIČ
  • Ing. František KUBALA

Pohybovými aktivitami cielene podporovať aktívne zdravie a kondíciu, pôsobiť na kompetenčné oblasti - sociálne vnímanie, nadväzovanie kontaktov, tímovosť, zodpovednosť, spolupráca športovými aktivitami pôsobiť na bio-psycho-sociálny rozvoj študentov, posilniť funkčné a kondičné schopnosti, pozitívnou výkonovou motiváciou sekundárne ovplyvňovať intelektové a sociálne schopnosti (stratégiu, taktiku, percepciu, komunikáciu).