Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Prečo VŠEM?

11 dôvodov prečo študovať na VŠEM

1. VŠEM je Digitálna jednotka 

Od roku 2017 sme členom Digitálnej koalície a ocenenie DIGITÁLNA JEDNOTKA si VŠEM odniesla v rokoch 2018, 2019 a 2022. Ako aktívny člen Digitálnej koalície viac ako dekádu investuje svoje vlastné zdroje do zavádzania digitálnych metód vzdelávania a študentom ponúka unikátne IT vybavenie. VŠEM tak bola jedinou vysokou školou, ktorá v 1. roku pandémie pripravila pre študentov štátne skúšky plne bezkontaktnou formou, tzv. „online only“ metódou. A počas posledných dvoch akademických rokov skladalo online štátnice viac ako 1000 študentov. 

2. Moderné priestory a vybavenie 
VŠEM je vybavená a disponuje moderným technickým vybavením, ako sú napr. LCD obrazovky na každom poschodí, projektory vo výučbových miestnostiach či pohodlné dizajnové sedačky v spoločných priestoroch a chodbách. Disponuje najmodernejšou telekomunikačnou technikou od Cisco, Webex,  ktorá umožňuje bezproblémové realizovanie prednášok, konzultácií a konferencií na svetovej úrovni. Súčasťou budovy je aj vlastná akademická knižnica, GrowUp Startup centrum, či školský bufet VŠEM Coffee. VŠEM takisto zriadila Študentský portál, ktorý slúži na efektívnu komunikáciu medzi školou a študentmi. 

3. Výborné uplatnenie absolventov 
Vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu na VŠEM odzrkadľuje aj výborné uplatnenie našich absolventov na pracovnom trhu. S mierou zamestnanosti absolventov 98 % je VŠEM najlepšie hodnotená súkromná vysoká škola na Slovensku. 

4. Kvalitný medzinárodný pedagogický kolektív 

Na pôde VŠEM prednáša množstvo zaujímavých osobností a odborníkov zároveň. Tí disponujú bohatými skúsenosťami z oblasti praxe, ktoré neváhajú zakomponovať do svojich pútavých prezentácií. Pedagógovia sú taktiež otvorení diskusiám so študentmi. Toto všetko dodáva vysokoškolskému vzdelaniu na VŠEM výnimočnú pridanú hodnotu. Na škole dlhodobo pôsobia aj zahraniční pedagógovia a lektori z Ukrajiny, Čiech, Vietnamu, Veľkej Británie, Nemecka a Číny. 

5. Partneri 
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu na VŠEM je úzka spolupráca so súkromným sektorom ale takisto aj organizáciami verejne správy a neziskovými organizáciami. Okrem možnosti absolvovania študentských stáží, motivujeme a pomáhame našim študentom cez sieť našich partnerov nájsť si prácu, ktorá ich bude aj napĺňať. Sme preto veľmi radi, že môžeme spolupracovať s nasledovnými spoločnosťami. Naša angažovanosť v B2B spoluprácach vyústila do nominácie na Superbrands za rok 2020. 

6. Individuálny prístup 
Každý študent VŠEM je jedinečný a preto ku každému študentovi pristupujeme individuálne v závislosti od jeho potrieb a požiadaviek. Začína sa to už pri podaní prihlášky na štúdium a pokračuje až do odovzdania vysokoškolského diplomu. 

7. Denná forma kombinovanou metódou 
Denná kombinovaná metóda je vhodná pre tých študentov, ktorí s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, podnikanie) nemajú dostatočný priestor zúčastňovať sa na výučbe v pracovných dňoch, ale môžu sa zúčastňovať výučby v piatok popoludní a sobotu. Výučba je organizovaná tak, že časť prezenčnej výučby je zabezpečená dištančnou metódou. Študent dennej kombinovanej metódy má všetky výhody a benefity denného študenta. 

8. Zahraničné stáže a mobility Erasmus+ 
ERASMUS+ je vzdelávací program Európskej únie na obdobie 2021–2027, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže. Je nástupcom Programu celoživotného vzdelávania. Aktuálne naša škola ponúka možnosť vybrať si z viac ako 30 zahraničných vysokých škôl v EÚ, ale tak isto aj v Číne, Rusku, Srbsku alebo v Kazachstane.  

9. GrowUp
Hlavným cieľom GrowUp centra je pomáhať našim študentom, absolventom, ako aj širokej verejnosti, s rozvojom ich podnikateľských nápadov a pretavenie ich myšlienok do fungujúceho podnikania. V úspešnej realizácii našich cieľov nás podporuje množstvo domácich i zahraničných partnerov. 

10. Šport a záujmové aktivity 
Jedným z ukazovateľov kvality vysokej školy je starostlivosť o študenta z hľadiska psychohygieny, ktorej súčasťou je aj pohyb so všetkými atribútmi, ktoré ho dotvárajú. Prostredníctvom pohybových aktivít podporujeme flexibilitu výchovno-vzdelávacieho procesu, napĺňame obsah kompetencií vzdelávania v osobnostnej a interkultúrnej dimenzii. Pravidelne organizujeme pre študentov lyžiarsky, turistický a cykloturistický kurz, zúčastňujeme sa verejných športových podujatí - ČSOB Maratón, Národný beh Devín Bratislava, Štafetový beh Od Tatier k Dunaju. Vďaka mobilnej aplikácii STRAVA aj počas neľahkej pandemickej situácie vykonávame športové aktivity online. 

11. Centrum služieb študentom 
Uchádzačom a študentom VŠEM je denne k dispozícii Centrum služieb študentom, ktoré spája infolinku, prijímaciu kanceláriu, študijné oddelenie, ako aj akademickú knižnicu. Je na Vás, či už prídete osobne, pošlete email alebo zatelefonujete. Aj počas tejto neľahkej COVID doby si viete dohodnúť termín "konzultácie" a všetko vybaviť z pohodlia vášho domova.