Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Vedecký časopis CROMA

Contemporary Research on Organization Management and Administration

VŠEM je spoluvydavateľom časopisu CROMA International Scientific Journal

Jeho cieľom je umožniť diskusie v oblasti súčasných výziev a skúseností organizácií verejného, súkromného i tretieho sektora medzi odborníkmi v oblasti vedy, výskumu, vysokého školstva, ale aj praxe, doma i vo svete. Vedecký recenzovaný časopis CROMA vychádza dvakrát ročne, publikuje originálne vedecké články, prípadové štúdie a doktorandské práce, ako aj recenzie kníh.

Hlavné zameranie časopisu

 • business management
 • public management and administration
 • management of NGO’s
 • process and operations management
 • information and knowledge management
 • project management
 • quality management
 • human resources management
 • social technologies in organizations
 • managerial innovations
 • creativity and decision-making
 • learning organization
 • labour psychology
 • organizational behaviour
 • coaching and mentoring
 • leadership and entrepreneurship
 • collaborative networks
 • inter-organizational partnerships
 • business and public economics
 • economics of organizations
 • employment (labour) law
 • business marketing innovations
 • public and non-profit marketing
 • corporate social responsibility
 • organizational ethics and culture
 • social education

Zakladateľ časopisu

 • Academic Association of Management and Administration (AVADA), Lithuania

Spoluvydavateľ časopisu

 • School of Economics and Management in Bratislava (VŠEM), Slovakia

Partneri časopisu

 • International Association on Public and Non-profit Marketing (IAPNM), Spain-Portugal
 • Swiss Communication and Marketing Association of Public Health (SCAPH), Switzerland
 • Károly Róbert College, Gyongyos, Hungary
 • Volyn Institute for Economics & Management (VIEM), Ukraina
 • Bialystok University of Technology, Poland
 • International Business School at Vilnius University, Lithuania

Edičná rada

Šéfredaktor: 

prof. dr. Agota Giedrė Raišienė, Academic Association of Management and Administration, Mykolas Romeris University, Lithuania

Členovia redakčnej rady

Výkonný redaktor:

Dalia Karlaitė, Mykolas Romeris University, Lithuania

Vedecký recenzovaný časopis CROMA vychádza on-line (ISSN 2335-7959) a uverejňuje príspevky výhradne v anglickom jazyku. 

Recenzný proces časopisu je založený na obojstranne anonymnom vzťahu autor - recenzent. Ak recenzent identifikuje nedostatky, či otázky súvisiace s príslušným článkom, je potrebné aby autor pred samotnou publikáciou vykonal nevyhnutné zmeny, či zodpovedal otázky recenzenta.

Príspevky pripravené tímom autorom reprezentujúcich rôzne sektory a kombinujúcich ako interdisciplinárne teoretické, tak aj praktické perspektívy, sú považované za jedny z najhodnotnejších v našom časopise.

Informácie pre autorov

Termín pre prijímanie príspevkov je do konca novembra kalendárneho roku.

Kontakt:
Zimné číslo časopisu CROMA - croma@vsemba.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Kováč, PhD. - 
marian.kovac@vsemba.sk

Jednotlivé vydania časopisu