Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Štipendium POO Rayevneva

Štipendium POO Rayevneva


Kód projektu: 09I03-03-V01-00083
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: K09 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Názov prijímateľa: Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s.r.o.
Adresa prijímateľa: Furdekova 16, 851 04 Bratislava 5

Kontaktné osoby prijímateľa:
prof.h.c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA
doc. Ing. Michal Fabuš, PhD.

Trvanie projektu: 1.2.2023 – 31.1.2026

Výskumník: prof. Olena Rayevnyeva, Dr.Sc. (R4 – vedúci výskumný pracovník)