Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Orgány akademickej samosprávy

Akademickí funkcionári VŠEM • Poverená prorektorka pre pedagogickú činnosť a celoživotné vzdelávanie

  prof.h.c. prof. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD. MBA
  monika.hudakova@vsemba.sk

 • Prorektor pre zahraničné vzťahy Michal Fabuš style="width: 300px; height: 400px;" />


  Prorektor
  pre zahraničné vzťahy

  doc. Ing. Michal FABUŠ , PhD.
  michal.fabus@vsemba.sk

 • Prorektor pre zahraničné vzťahy Michal Fabuš style="width: 300px; height: 400px;" />


  Prorektorka
  pre vedu a výskum

  prof.h.c. prof. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD. MBA
  monika.hudakova@vsemba.sk • Prorektor pre doktorandské a postgraduálne štúdium Marcel Lincényi


     Prorektor
  pre doktorandské a postgraduálne štúdium

  doc. PaedDr. PhDr. Marcel LINCÉNYI, PhD.
  marcel.lincenyi@vsemba.sk

 • Prorektor pre kvalitu a rozvoj Vojtech Kollár


     Prorektor
  pre kvalitu a rozvoj

  prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.
  vojtech.kollar@vsemba.sk

 • Prorektor pre doktorandské a postgraduálne


     Predseda
  akademického senátu

  prof. Mikuláš SIDAK, DrSc.
  mikulas.sidak@vsemba.sk