Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Kurzy

Ďalšie vzdelávanie - ponuka kurzov

 • ANGLIČTINA
  Odborná jazyková príprava pre oblasť podnikania, manažmentu a verejnej správy

  Cudzie jazyky
 • ASERTIVITA

  Osobný rozvoj
 • BIZNIS PROTOKOL

  Riadenie
 • DAŇOVÝ PROCES
  z hľadiska daňovej kontroly a daňovej exekúcie

  Podpora podnikania
 • EFEKTÍVNE PREZENTÁCIE

  Osobný rozvoj
 • INTERKULTÚRNY MANAŽMENT
  v medzinárodnom podnikaní a obchode

  Riadenie
 • VEDENIE ĽUDÍ
  LEADERSHIP A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

  Riadenie


 • Manažér ďalšieho vzdelávania

  Riadenie


 • MANAŽÉRSKE PRÍSTUPY A METÓDY V PRAXI OBECNEJ SAMOSPRÁVY

  Riadenie
 • PODNIKATEĽSKÉ MINUMUM

  Podpora podnikania
 • RIADENIE STRESU
  (STRES A SEBARIADENIE)

  Osobný rozvoj
 • RIEŠENIE KONFLIKTOV A ŤAŽKÝCH SITUÁCi

  Riadenie
 • ROZVOJ OSOBNOSTI A EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

  Osobný rozvoj
 • VEDENIE PORÁD A PRACOVNÝCH STRETNUTÍ, NEGOCIÁCIA A ŠTÝLY VYJEDNÁVANIA

  Riadenie
 • VEDENIE PORÁD, PREZENTÁCIA NA PORADÁCH A PRACOVNÝCH STRETNUTIACH

  Riadenie
 • ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

  Podpora podnikania