Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Vedecká rada

Vedecká rada VŠEMvs

Predsedníčka

 • Dr. h. c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc., VŠEMvs v Bratislave 

Interní členovia

 • Dr. h. c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.
 • prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc.
 • prof. Mykola SIDAK, DrSc.
 • prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc.
 • doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA
 • doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD. 
 • doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD.
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. 

Externí členovia

 • doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
 • Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. - prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita  v Bratislave
 • Ing. Milan MUŠKA - výkonný podpredseda ZMOS
 • prof. Ing. Peter PLAVČAN, PhD. - rektor Vysokej školy Danubius v Sládkovičove
 • prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD. - dekan Fakulty manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove