Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Rektor VŠEM

 Rektor VŠEM doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD.MBA

Dr.h.c. doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. MBA

funkčné obdobie:

7.9.2021 – 6.9.2025

Funkciu rektora VŠEM v Bratislave vykonáva doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA.
Dňa 7. septembra 2021 bol vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky za rektora Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave na svoje prvé funkčné obdobie.

V intenciách štatútu VŠEM je rektor plnoprávnym štatutárnym orgánom súkromnej vysokej školy. Rektor plní nezastupiteľnú  úlohu pri strategickom riadení rozvoja vysokej školy, koncepčnej a riadiacej práci v oblasti vzdelávania procesu, vedecko-výskumnej činnosti a pri rozvoji vysokej školy. Mimoriadnu pozornosť venuje personálnemu a kvalifikačnému rastu zamestnancov vysokej školy a vytváraniu vhodných materiálnych a priestorových podmienok na činnosť VŠEM.

Rektor koná a vystupuje v mene vysokej školy a reprezentuje ju na domácich a zahraničných podujatiach.