Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Prieskum v AR 2011/2012

Prieskum spokojnosti študentov v akademickom roku 2011/2012

Správa o hodnotení kvality vzdelávania na VŠEMvs spoločnosťou Trendence z Berlína za rok 2012 – stúpajúci trend v hodnotení kvality vzdelávania oproti roku 2011

V uplynulých dňoch vydal renomovaný berlínsky inštitút Trendence správu z najväčšieho prieskumu spokojnosti študentov s kvalitou vzdelávania na vysokých školách v európskom priestore „Graduate Barometer“ za rok 2012.

Na prieskume sa zúčastnilo 343 796 študentov z 950 univerzít z 24 krajín Európy. Zo Slovenska sa prieskumu zúčastnilo 1 870 študentov z toho 448 denných aj externých študentov VŠEMvs.
Správa prináša informácie o očakávaniach študentov a o hodnotení reality v kvalite vzdelávania.

Výsledky prieskumu za rok 2012 sú pre VŠEMvs podstatne lepšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011.

Zo 16 hodnotených oblastí v štyroch oblastiach

 • kvalita výučby,
 • obsah a štruktúra štúdia,
 • dostupnosť a ochota pomôcť zo strany vyučujúcich a
 • administratíva vysokej školy

je VŠEMvs lepšie hodnotená ako európsky aj slovenský priemer.

V ďalších piatich oblastiach

 • akademická povesť,
 • orientácia vzdelania na prax,
 • podpora pri plánovaní kariéry,
 • reputácia vysokej školy a
 • medzinárodná orientácia

VŠEMvs dosiahla lepšie alebo rovnaké hodnotenie ako slovenský priemer.

Iba v šiestich oblastiach      

 • dobré možnosti ubytovania,
 • študentská činnosť/vysokoškolský život,
 • cenovo výhodná lokalizácia, možnosť spolupráce s priemyselnými spoločnosťami,
 • vybavenie IT,
 • dobrá lokalizácia a
 • vybavenie vysokej školy

hodnotenie VŠEMvs zaostáva za slovenským priemerom.

Celkovo je možné konštatovať stúpajúci trend v hodnotení kvality výchovnovzdelávacieho procesu na VŠEMvs.

Rektorka VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. a vedenie vysokej školy ďakujú všetkým denným aj externým študentom, ktorí sa anonymného prieskumu zúčastnili a tak pomohli odhaliť aj slabé stránky, na ktoré sa v nastávajúcom akademickom roku viac zameriame.
Očakávame, že záujem študentov o hodnotenie kvality vzdelávania na VŠEMvs pretrvá aj v nastávajúcom akademickom roku 2012/2013.

Linka na anonymný dotazník v slovenskom jazyku bude zverejnená na stránkach našej vysokej školy v mesiaci október 2012.

 Kompletná správa