Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Prieskum v AR 2014/2015

Prieskum spokojnosti študentov v akademickom roku 2014/2015

Hodnotenie kvality vzdelávania prostredníctvom projektu Graduate Barometer Europe 2015

Prieskum spokojnosti študentov vysokých škôl s kvalitou vzdelávania na svojich Alma mater prostredníctvom on-line anonymného dotazníka nezávislej medzinárodnej spoločnosti Trendence v kalendárnom roku 2015 sa uskutočnil v mesiacoch október 2014 až február 2015.
Zúčastnilo sa ho 281749 študentov z 952 inštitúcií a 24 krajín Európskeho priestoru. Zo  Slovenska to bolo 7956  študentov (4,5% zo všetkých vysokoškolákov v SR ) a z VŠEMvs v Bratislave to bolo  299 respondentov  (7,5%  zo všetkých  študentov VŠEMvs).

Systém hodnotenia kvality sa realizoval v zmenenej podobe s cieľom  dosiahnuť vyššiu objektivitu väčšieho rozsahu kritérii.
Z toho dôvodu boli stanovené nové,  tzv.  kľúčové indikátory kvality, pričom každý indikátor bol hodnotený viacerými kritériami.
Dosiahnuté výsledky hodnotenia sú pre VŠEMvs vynikajúce.
V hodnotení 10 kľúčových indikátorov výkonu  vysokej školy, študenti VŠEMvs udelili výborný výkon siedmim indikátorom (profesori/lektori, praktická príprava študijného odboru, medzinárodné príležitosti, spolupráca vysokej školy s ekonomikou, kariérne služby, služby a poradenstvo aj študentské aktivity).  Dvom  indikátorom výkonu uviedli dobrý  výkon (kvalita knižnice a jej aktuálnosť a lokalita vysokej školy) a iba jeden indikátor výkonu hodnotili ako priemerný výkon (kvalita a dostupnosť infraštruktúry).
Celkovú spokojnosť  s vysokou školou mohli respondenti vyjadriť  7 stupňovou škálou, pričom 1 bolo najlepšie hodnotenie.
O tom že celkovo výborné  hodnotenie spokojnosti bolo podložené parciálnymi hodnoteniami kľúčových indikátorov výkonu dokazuje to, že najvyšší stupeň kvality (1)  udelilo až 31,9 % respondentov VŠEMvs. Druhý stupeň kvality udelilo 27,4 % a tretí stupeň udelilo iba 23,9% respondentov.  Ostatní respondenti udelili horšie hodnotenie. Najhorší stupeň našej vysokej škole neudelil ani jeden respondent.
Aj toto celkové hodnotenie výrazne prekračuje hodnotenie spokojnosti v rámci SR aj Európy.

Vedenie vysokej školy vyjadruje úprimnú vďaku všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili prieskumu a pozitívne hodnotili jednotlivé kritéria výkonu VŠEMvs.  Považujeme to za výraz ocenenia našej snahy vytvárať čo najlepšie podmienky na štúdium našim študentom v dennej aj externej forme štúdia. 

 

 

 Kompletná správa