Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Doplňujúce voľby kandidáta na člena študentskej časti do Akademického senátu VŠEM - doplnené

Doplňujúce voľby kandidáta na člena študentskej časti do Akademického senátu VŠEM - doplnené

24. mája 2023

Akademický senát 

Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave 

  

z dôvodu zániku členstva Barbory Illíkovej v študentskej časti  AS VŠEM v Bratislave v dôsledku ukončenia štúdia, v súlade s čl. 10. ods. (1) volebného poriadku AS VŠEM v Bratislave  

 

v y h l a s u j e 

 

doplňujúce voľby kandidáta na člena študentskej časti  AS VŠEM v Bratislave

                                  

do konca funkčného obdobia AS VŠEM do 21. 6. 2025

     

Právo navrhovať kandidátov na členov študentskej časti Akademického senátu VŠEM v Bratislave, právo voliť a byť volený do študentskej časti AS VŠEM v Bratislave majú členovia akademickej obce VŠEM v Bratislave, t. j. jej študenti.

     Návrhy kandidátov  na členov študentskej časti AS VŠEM v Bratislave  môžu písomne predkladať členovia študentskej časti akademickej obce (jednotlivci aj kolektívy) do 19.5. 2023 do 24,00 hod.  predsedovi volebnej komisie Mgr. Petrovi Ivanovičovi na adresu: peter.ivanovic@vsemba.sk    

V jednom návrhu je možné navrhnúť aj viacerých kandidátov na člena študentskej časti AS  VŠEM v Bratislave.

      Menný zoznam zaregistrovaných kandidátov do AS  (kandidátku) zverejní  volebná komisia v abecednom poradí najneskôr 5 dní pred určeným dňom konania volieb, t. j. dňa 25. 5. 2023.

      Doplňujúce voľby člena AS VŠEM v Bratislave riadi, organizuje a zabezpečuje  3 členná volebná komisia, ktorú navrhuje a volí doterajší Akademický senát.

      Členovia študentskej časti AS VŠEM budú volení elektronicky tajným hlasovaním.


Zverejnenie kandidátky na doplňujúce voľby člena AS VŠEM za študentskú časť 

 

V súlade s výzvou AS VŠEM na doplňujúce voľby, volebná komisia obdržala jeden úplný písomný návrh na kandidáta člena AS za študentskú časť .

Kandidátkou je:


Bc. Nikola Otottová

 

Doplňujúce voľby člena študentskej časti Akademické senátu sa uskutočnia dňa 29.5.2023 elektronickou formou v čase od 10.00 do 14.00 hod.

 

      Voľby do študentskej časti AS VŠEM sa uskutočnia dňa 29. 5. 2023 v elektronickej forme v čase od 10.00 do 14.00 hod. tu: https://moodle.vsemba.sk/course/view.php?id=1267#section-0

 

 

prof. Mikuláš Sidak, DrSc. v. r.,                         
podpredseda AS VŠEM v Bratislave

 

Tlač

Kalendár udalostí

«február 2024»
poutstštpisone
29
29.1.2024
867

Oznámenie o konaní dizertačných skúšok

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o...
Viac...
3031
31.1.2024
868

Študentské fórum

Vážené študentky, vážení študenti,  v mene...
Viac...
1
856

Zimné športové sústredenie VŠEM v Tatrách 2024

Referát športu a voľnočasových aktivít VŠEM zorganizoval pre...
Viac...
234
567891011
1213
13.2.2024
871

Deň otvorených dverí vo februári 2024

V utorok 13. februára 2024 sa na VŠEM uskutoční Deň otvorených...
Viac...
141516
872

Prednášky o umelej inteligencii

Vážení študenti a absolventi VŠEM, prinášame...
Viac...
1718
192021
21.2.2024 9:00
873

Prednáška „Úvod do problematiky umelej inteligencie“

Vážení študenti a absolventi, na stredu 21. februára 2024...
Viac...
22232425
26272829123
45678910