Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

31 3 2023

ERASMUS+ mobility študentov - výsledky výberového konania

ERASMUS+ mobility študentov - výsledky výberového konania

Výsledky výberového konania pre ERASMUS+ mobilitu študentov za účelom štúdia v zahraničí zo dňa 28. 03. 2023. 

31 3 2023

ERASMUS+ mobility študentov - výzva na predkladanie žiadostí

ERASMUS+ mobility študentov - výzva na predkladanie žiadostí

Dňa 12. 04. 2023 sa uskutoční výberové konanie ERASMUS+ mobility študentov za účelom štúdia v zahraničí pre akademický rok 2023/2024. 

21 3 2023

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Dňa 21. marca 2023 sa na VŠEM uskutočnil ďalší Deň otvorených dverí v roku 2023. Privítali sme na ňom záujemcov o štúdium na vysokej škole na bakalárskom i magisterskom stupni, ktorí si počas DOD prezreli moderné priestory a využili možnosť podať si elektronickú prihlášku. Ďalší Deň otvorených dverí sa uskutoční v utorok 18. apríla 2023. Tešíme sa na Vás na Furdekovej 16 v Bratislave - Petržalke.

22 2 2023

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM

Vážené študentky, vážení študenti, 

v mene rektora VŠEM doc. Ing. Ľuboša Cibáka, PhD. MBA si Vás dovoľujeme pozvať na ŠTUDENTSKÉ FÓRUM, ktoré sa bude konať vo štvrtok 23. februára 2023 od 16:30 - 18:00 hod. prostredníctvom aplikácie WEBEX. 

17 2 2023

Uznesenie valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenie valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 11.2.2023 na zasadnutí v Bratislave.

RSS

Kalendár udalostí