Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

29 6 2016

Mobility študentov - výsledky mimoriadneho výberového konania

Mobility študentov - výsledky mimoriadneho výberového konania

V priebehu júna 2016 sa uskutočnili pohovory pre mimoriadne výberové konanie pre mobilitu študentov za účelom stáže v zahraničí.

29 6 2016

Rektorské voľno 4.7.2016

Rektorka VŠEMvs v Bratislave dr.h.c.prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.oznamuje študentom a záujemcom o štúdium na našej vysokej škole, že na pondelok 4.7.2016  udeľuje všetkým zamestnacom rektorské voľno.

Z tohto dôvodu sa rušia všetky konzultačné hodiny a nebudú dostupné ani služby študijného oddelenia.

27 6 2016

Rigorózne skúšky v AR 2016/2017

Rigorózne skúšky v AR 2016/2017

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť rigoróznych skúšok dňa 2.12.2016, musia odovzdať rigorózne práce 2x v pevnej väzbe a 1x na CD vo formáte PDF na Pedagogické oddelenie VŠEMvs Ing. Anne Chorváthovej do 30.9.2016.

24 6 2016

Návšteva z nemeckého Hofu - nové príležitosti pre študentov a pedagógov VŠEMvs

Návšteva z nemeckého Hofu - nové príležitosti pre študentov a pedagógov VŠEMvs

V dňoch 24. až 25. júna 2016 delegácia partnerskej Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern v meste Hof v Spolkovej republike Nemecko navštívila VŠEMvs v rámci programu ERASMUS+.

24 6 2016

Visit from Hof, Germany - new opportunities for students and teaching staff of the SEMPA

Visit from Hof, Germany - new opportunities for students and teaching staff of the SEMPA

From 24 June to 25 June 2016 the School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava was visited by the delegation of the partner University of Applied Sciences for Public Administration and Legal Affairs in Bavaria in Hof, Germany.

RSS

Kalendár udalostí