Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

24 2 2022

Bratislava University of Economics and Management expresses solidarity with the citizens and support for the independence and territorial integrity of Ukraine

Bratislava University of Economics and Management expresses solidarity with the citizens and support for the independence and territorial integrity of Ukraine

The Rector of BUEM, together with the BUEM Board of Trustees and the BUEM Academic Senate, as well as all employees and students, reject any aggression that may endanger democracy, freedom, and people's lives. Any aggression in Europe will cause suffering and cause a new economic and migration crisis.

24 2 2022

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave vyjadruje solidaritu s obyvateľmi a podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave vyjadruje solidaritu s obyvateľmi a podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny

Rektor VŠEM spoločne so Správnou radou VŠEM a Akademickým senátom VŠEM, ako aj všetkými zamestnancami a študentmi odmietame akúkoľvek agresiu, ktorá môže viesť k ohrozeniu demokracie, slobody a životov ľudí. Akákoľvek agresia v Európe spôsobí utrpenie a vyvolá novú ekonomickú a migračnú krízu. 

23 2 2022

Online medzinárodná vedecká konferencia s účastníkmi z 10 krajín Európy, Ázie aj z USA

Online medzinárodná vedecká konferencia s účastníkmi z 10 krajín Európy, Ázie aj z USA

Dňa 18. februára 2022 sa v priestoroch VŠEM v Bratislave uskutočnila online medzinárodná vedecká konferencia na tému: „The temporal problems in macro and micro economics economics: theory and practical evidence“, ktorú VŠEM pripravila a uskutočnila v spolupráci s partnerskými univerzitami z Ukrajiny. Veľkými prínosom konferencie bola aj účasť našich doktorandských študentov zo Slovenska, Nemecka aj z Ruska.

18 2 2022

Vybrali sme si správnu vysokú školu a študenti verejných škôl nám môžu závidieť IT vybavenie a prístup profesorov k študentom

Vybrali sme si správnu vysokú školu a študenti verejných škôl nám môžu závidieť IT vybavenie a prístup profesorov k študentom

Kolegyne, kolegovia, študenti prezenčnej aj kombinovanej formy štúdia na VŠEM, 

ako delegátky súkromných vysokých škôl môžeme zhrnúť, že problematika financovania vysokých škôl v rámci ŠRVŠ sa nás momentálne nedotýkala. Nadmerný nedostatok financií pre verejné a štátne vysoké školy nám, v momentálnej situácii, nedovolili žiadať o rovnakú podporu aj pre súkromné školy.  

16 2 2022

Akademický senát VŠEM podporuje novelu VŠ zákona

Akademický senát VŠEM podporuje novelu VŠ zákona

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, Akademický senát našej vysokej školy, po konzultáciách s vedením VŠEM a po zohľadnení názorov iných súkromných vysokých škôl, vypracoval návrh stanoviska, v ktorom sa s výzvou nestotožňuje a neodporúča vedeniu VŠEM zúčastniť sa na symbolickom proteste prerušením výučby dňa 21. 2. 2022.

RSS

Kalendár udalostí