Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

27 7 2019

Summer School trip in Červený Kameň

Summer School trip in Červený Kameň

Ukraine students, participants of Summer School SEMPA, pass the time on Saturday on 27 July 2019 by getting to know close surroudings of Bratislava.

27 7 2019

Letná škola VŠEMvs na Červenom Kameni

Letná škola VŠEMvs na Červenom Kameni

Ukrajinskí študenti, účastníci Letnej školy VŠEMvs, strávili sobotný deň 27. júla 2019 aj navzdory nepriaznivým poveternostným podmienkam spoznávaním blízkeho okolia Bratislavy - navštívili hrad Červený kameň. 

20 7 2019

Devín castle - Summer School

Devín castle - Summer School

The fact that summer school for Ukrainian students at Vsemvs is not only about education and IT practice, has been proven by a common trip to a ruin of Devin castle. On 20 July 2019, students, who are currently receiving courses on Slovak and Java programming language, were given a tour of a castle.

20 7 2019

Letná škola na Devíne

Letná škola na Devíne

O tom, že letná škola ukrajinských študentov na VŠEMvs nie je len o vzdelávaní a odbornej praxi, sa mohli presvedčiť študenti spoločného magisterského študijného programu, ktorí v tomto čase v rámci letnej školy absolvujú kurzy programovania  a slovenského jazyka a tiež vykonávajú odbornú prax vo vybraných spoločnostiach. V sobotu 20. júla 2019 spoločne navštívili hrad Devín.  

12 7 2019

Deň otvorených dverí VŠEMvs v Kežmarku počas 29. ročníka Európskych ľudových remesiel

Deň otvorených dverí VŠEMvs v Kežmarku počas 29. ročníka Európskych ľudových remesiel

Každoročne, sa v našom partnerskom meste v Kežmarku konajú Dni Európskych ľudových remesiel. V tomto roku sa konali v dňoch 12. - 13. júla 2019 a na ich slávnostné otvorenie 29. ročníka pozval primátor mesta Ján Ferenčák predstaviteľov VŠEMvs. 

RSS

Kalendár udalostí