Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

26 9 2022

Akademický rok 2022/2023 - začiatok zimného semestra

Akademický rok 2022/2023 - začiatok zimného semestra

Dňa 26. septembra 2022 sa začína zimný semester akademického roku 2022/2023 pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Rozvrhy pre jednotlivé ročníky sú po prihlásení zverejnené na Študentskom portáli. 

22 9 2022

Predĺžili sme termín podávania prihlášok na VŠEM do 31.10.2022!

Predĺžili sme termín podávania prihlášok na VŠEM do 31.10.2022!

Milí uchádzači o vysokoškolské štúdium!
Predĺžili sme termín podávania prihlášok na štúdium na VŠEM do 31. októbra 2022. Podajte si elektronickú prihlášku na bakalárske alebo magisterské štúdium TU.

20 9 2022

Deň otvorených dverí na VŠEM v Bratislave

Deň otvorených dverí na VŠEM v Bratislave

V utorok 20. septembra 2022 sme opäť otvorili brány našej Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave pre záujemcov o štúdium. Budúci študenti si mohli vybrať niektorý z našich študijných programov na bakalárskom, magisterskom či doktorandskom štúdiu a vyplniť mohli aj elektronickú prihlášku.

13 9 2022

Strategický zahraničný partner Univerzita dopravy Todora Kableškova v Sofii oslavoval 100. výročie založenia aj za účasti VŠEM v Bratislave

Strategický zahraničný partner Univerzita dopravy Todora Kableškova v Sofii oslavoval 100. výročie založenia aj za účasti VŠEM v Bratislave

Na pozvanie rektorky Univerzity dopravy Todora Kableškova v Sofii prof. Dr. Daniely Todorovej, PhD. sa v dňoch 13. a 14. septembra 2022 zúčastnila na oslavách aj delegácia VŠEM v Bratislave v zložení: predseda Akademického senátu doc. Ing. Stanislav Filip, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. a Mgr. Ľubica Filipová, PhD. z Centra služieb pre študentov. Okrem významných predstaviteľov prezidentskej kancelárie, ministerstiev dopravy a školstva Bulharska, sa na oslavách zúčastnilo viac ako dvadsať delegácii z Európy a Ázie.

13 9 2022

Strategic foreign partner the Todor Kableškov University of Transport in Sofia celebrated its 100th anniversary with the participation of BUEM

Strategic foreign partner the Todor Kableškov University of Transport in Sofia celebrated its 100th anniversary with the participation of BUEM

At the invitation of the Rector of the Todor Kableshkov University of Transport (KTU) in Sofia prof. Dr. Daniela Todorova, PhD., on 13th and 14th of September 2022 delegation of the BUEM, composed of: the President of the Academic Senate Assoc. prof. Ing. Stanislav Filip, PhD., Vice-Rector for Foreign Relations Assoc. prof. Ing. Michal Fabuš, PhD. and Mgr. Ľubica Filipová, PhD. from the Student Services Centre. 

RSS

Kalendár udalostí