Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska

10. novembra 2011

Názov podujatia Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Verejná sféra – rozvojové trendy – manažment a podnikanie
Druh podujatia medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania 10.11.2011
Miesto konania Mirbachov palác
Františkánske námestie 11
Bratislava
Organizujúci subjekt Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Cieľová skupina
 • významní predstavitelia verejnej správy
 • špičkoví špecialisti pôsobiaci vo verejnej správe
 • vysokoškolskí učitelia pôsobiaci v študijných programoch pre vzdelávanie odborníkov vo verejnej správe
 • vedeckí pracovníci skúmajúci kľúčové témy verejnej správy
 • inštitúcie a orgány verejnej správy
 • akademické inštitúcie z domova a zo zahraničia
Cieľ podujatia
 • prezentácia aktuálnych trendov a perspektívnych výziev v rozvoji verejnej správy
 • prezentácia výsledkov akademického výskumu verejnej správy
 • komparácia výsledkov výskumu akademických pracovísk
 • prezentácia praktických skúseností z výkonu verejnej správy a identifikovanie podnetov a námetov na vedecký výskum
 • nadviazanie a prehĺbenie vzájomných kontaktov s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedecko-výskumnými pracoviskami, orgánmi a inštitúciami verejnej správy a hospodárskou praxou
Tematické okruhy
 • verejná sféra (komunálna reforma, verejné politiky, bezpečnosť, riziko, správne právo, regionalistika)
 • rozvojové trendy (verejná správa, politický a ekonomický vývoj, svetová ekonomika, znalostná ekonomika)
 • manažment a podnikanie (samosprávny manažment, malé a stredné podnikanie, organizácie budúcnosti,)
 • vzdelávanie (študijné programy, vedomostný potenciál, učebné pomôcky, úroveň VŠ, motivácie študentov)
Výstupy Zborník anotácií v tlačenej forme a zborník recenzovaných príspevkov na CD

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislava Milana Ftáčnika.
Konferenciu otvorila rektorka VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., ktorá privítala hostí a akademických pracovníkov VŠEMvs. V úvodnom prejave zhodnotila dosiahnuté výsledky VŠEMvs v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti a načrtla ďalšie perspektívy napredovania vysokej školy.

V dopoludňajšej časti rokovania vystúpili:

 • doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. – poslanec NR SR
 • Ing. Viktor Nižňanský, PhD. – vedúci Úradu vlády SR
 • Ing. Jozef Turčány – výkonný podpredseda ZMOS
 • prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. – generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠ SR
 • prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. – riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
 • Ing. Jaroslav Mrva – riaditeľ finančnej sekcie ZMOS
 • prof. Artur Gorbovyj, dr.t.n. – rektor Volynského inštitútu ekonomiky a manažmentu, Luck, Ukrajina
 • doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. – rektor ARC – VŠPSV Kolín, Česko
 • prof. Stanislava Zieba – prorektor Almamer Vysoká Szkola Wysza, Varšava
 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. – rektor Vysoká škola podnikání Ostrava
 • prof. Dr. Štefan Volner, PhD. – VŠEMvs

V popoludňajšom programe predniesli príspevky:

 • prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. – dekan FVS UPJŠ Košice
 • Ing. František Palko – riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, Bratislava
 • prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. – FVS UPJŠ Košice
 • prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. – vedúci Katedry práva, VŠEMvs
 • prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc. – VŠEMvs
 • prof. Stanislava Zieba – prorektor Almamer Szkola Wysza, Varšava
 • doc. Ing. Alena Daňková, CSc. – VŠEMvs
 • Borys Struk – VIEM, Luck, Ukrajina
 • Ing. Silvia Švecová, PhD. – VŠEMvs

Celodenný program uzatvorila diskusia.
Na rokovaní medzinárodnej vedeckej konferencie bolo prítomných 81 účastníkov, z toho 38 hostí a spomedzi nich bolo 12 zahraničných účastníkov. V zborníku anotácií a zborníku na CD bolo uverejnených 59 príspevkov.

Tlač

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
27
922

Successful finale of STUDENT SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY

On May 24th 2024 Bratislava University of Economics and Management organized Student...
Viac...
2829303112
345
925

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o...
Viac...
6789
1011
11.6.2024
923

Deň otvorených dverí na VŠEM v júni 2024

V utorok 11. júna 2024 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v...
Viac...
1213
926

Prvá absolventka doktorandského štúdia na VŠEM

Dňa 13. júna 2024 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnila prvá obhajoba...
Viac...
141516
17181920212223
24252627282930
1234567