Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

31. januára 2023

Event date: 2.2.2023 Export event

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave oznamuje, že: dňa  2. februára 2023  o 10,00 hod. sa uskutoční na rektoráte Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave (Furdekova 16, Bratislava, 1.posch., zasadacia miestnosťdizertačná skúška; Ing. et  Ing.  Zuzany Tešovičovej, MBA; externej doktorandky Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave, v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Téma písomnej časti dizertačnej práce: “Strategická firemná filantropia v Slovenskej republike”.

Školiteľ:
doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA

Zloženie komisie:
Predseda:
prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 

Členovia:
D. r. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA
prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. – oponent
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. – oponent

Dizertačná skúška je verejne prístupná.  

doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA
                      rektor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave oznamuje, že dňa 2. februára 2023 o 11,30 hod., sa uskutoční na rektoráte Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave (Furdekova 16, Bratislava, 1.posch., zasadacia miestnosť) dizertačná skúška; Mgr. Daniely Podmanickej; externej doktorandky Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave, v študijnom programe Verejná správa, v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Téma písomnej časti dizertačnej práce: "Štátna služba ako existujúca realita”.

Školiteľ:
prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.

Zloženie komisie:
Predseda:
prof. Mykola Sidak, DrSc.

Podpredseda:
prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 

Členovia:
doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.
prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD.
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. - oponent
JUDr. Juraj Mezei, PhD. - oponent

Dizertačná skúška je verejne prístupná.  

doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA
                       rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlač

Kalendár udalostí