Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

5. októbra 2016

Na pozvanie rektorky Dr. h. c. prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. dňa 5. októbra 2016 sa zúčastnili na slávnostnom otvorení akademického roka 2016/2017 riaditeľ odboru zahraničného obchodu SARIO Ing. Tibor Buček a výkonný podpredseda ZMOS Ing. Milan Muška. Študentom i zamestnancom VŠEMvs sa prihovorila prorektorka pre vzdelávaciu činnosť prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. V rámci programu vystúpili aj pozvaní hostia a zástupca študentov - predseda študentskej rady Bc. Alexander Kováč. Ing. Tibor Buček predstavil SARIO a jeho možnosti spolupráce s našou vysokou školou. Študentom prezentoval ponuku absolvovať stáže a tým najúspešnejším absolventom aj príležitosť zamestnať sa v štruktúrach agentúry. Ing. Milan Muška odovzdal pozdravy predsedu ZMOS, ocenil doterajšiu spoluprácu  s našou vysokou školou a vyjadril presvedčenie, že sa bude naďalej rozvíjať v prospech oboch inštitúcií. Hostia popriali akademickej obci úspešný nový akademický rok 2016/2017, veľa entuziazmu i tvorivých síl.  

Tlač

Kalendár udalostí