Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

22 2 2023

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM

Vážené študentky, vážení študenti, 

v mene rektora VŠEM doc. Ing. Ľuboša Cibáka, PhD. MBA si Vás dovoľujeme pozvať na ŠTUDENTSKÉ FÓRUM, ktoré sa bude konať vo štvrtok 23. februára 2023 od 16:30 - 18:00 hod. prostredníctvom aplikácie WEBEX. 

22 11 2022

Online marketingový špecialista na VŠEM

Online marketingový špecialista na VŠEM

Dňa 22. novembra 2022 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnila prednáška online marketingového špecialistu a certifikovaného trénera a lektora spoločnosti Google - Mgr. Tomáša Hrubého. Jeho prednáška na tému Úvod do digitálneho marketingu bola zameraná na PPC a SEO kampane. 

3 11 2022

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu

Dňa 2. novembra 2022 sa uskutočnili doplňujúce voľby kandidátov na 4 členov študentskej časti Akademického senátu VŠEM pre funkčné obdobie 2022 až 2025. 

21 10 2022

Náš nový partner Mesto Žarnovica

Náš nový partner Mesto Žarnovica

V piatok dňa 21. októbra 2022 sa na mestskom úrade v Žarnovici uskutočnil slávnostný akt podpisu  memoranda o spolupráci medzi Mestom Žarnovica v zastúpení primátora pána Kamila Danka a Vysokou školou ekonómie a manažmentu v Bratislave v zastúpení rektora pána doc. Ing. Ľuboša Cibáka, PhD. MBA.

13 10 2022

Rektor VŠEM Ľuboš Cibák ocenený samosprávou Bánoviec nad Bebravou

Rektor VŠEM Ľuboš Cibák ocenený samosprávou Bánoviec nad Bebravou

Pri oslavách 790. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bánovce nad Bebravou si dňa 13. októbra 2022 samospráva uctila priateľov a rodákov mestečka, kedysi známeho ako Villa Ben. Ďakovným listom a pamätnou plaketou od primátorky mesta PhDr. PaedDr. Rudolfy Novotnej bol ocenený za prínos k rozvoju možností vzdelávania Bánovčanov rektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA.

RSS

Kalendár udalostí