Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Doplňujúce voľby do Akademického senátu VŠEM na člena zamestnaneckej časti - učitelia - zverejnenie kandidátky-

Doplňujúce voľby do Akademického senátu VŠEM na člena zamestnaneckej časti - učitelia - zverejnenie kandidátky-

19. apríla 2023

Akademický senát 

Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave 

  

z dôvodu zániku členstva doc. Ing. Stanislava Filip, PhD. v AS VŠEM  v zamestnaneckej časti_učitelia, dňom 12. 4. 2023, v súlade s článkom 10  Volebného poriadku  Akademického senátu VŠEM  v Bratislave

 

 v y h l a s u j e 

 

      doplňujúce voľby na člena zamestnaneckej časti_učitelia Akademického senátu VŠEM  v Bratislave do konca funkčného obdobia do 21. 6. 2025

   

Kandidáta do volieb za člena AS má právo navrhnúť každá organizačná zložka (útvar) VŠEM, zamestnanci  konkrétne:

a)      katedry,

b)      ústavy,

c)      rektorát a študijné oddelenie,

d)      vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, odborný zamestnanec,

Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce podávajú návrhy na kandidátov do AS prostredníctvom zápisníc zo svojich organizačných útvarov, v ktorých sú pracovne zaradení.

Svojich kandidátov do AS navrhujú zamestnanci v poradí založenom na preferenciách, ktoré získali pri navrhovaní kandidátov.

Návrhy kandidátov do AS musia byť predložené písomnou formou volebnej komisii (v zastúpení predseda Mgr. Peter Ivanovič) najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb t. j.: do 27. 4. 2023.

Volebná komisia po prijatí kvalifikovaných návrhov zistí, či navrhovaní kandidáti majú záujem kandidovať do AS a po vyjadrení ich písomného súhlasu kandidátov do AS oficiálne zaregistruje formou zápisnice.

Menný zoznam zaregistrovaných kandidátov do AS (kandidátku) v abecednom poradí zverejní volebná komisia najneskôr 5 dní pred určeným dňom konania volieb.

Doplňujúce voľby člena zamestnaneckej časti Akademické senátu  sa uskutočnia dňa 9. 5. 2023 prezenčne v čase od 10.00 do 14.00 hod. v zasadačke na druhom poschodí

 

 

 V Bratislave 17. 4. 2023

                                                              prof. Mikuláš Sidak, DrSc.,v.r.                      

                                              podpredseda akademického senátu VŠEM v Bratislave

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zverejnenie kandidátky na doplňujúce voľby člena AS VŠEM za učiteľskú časť (doplnené)

 

V súlade s výzvou AS VŠEM na doplňujúce voľby, volebná komisia obdržala jeden úplný písomný návrh na kandidáta člena AS za učiteľskú časť od riaditeľa Ústavu verejnej správy.

Kandidátkou je:


Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD.

Doplňujúce voľby člena zamestnaneckej časti Akademické senátu sa uskutočnia dňa 9.5.2023 prezenčne v čase od 10.00 do 14.00 hod. v zasadačke na druhom poschodí.

 

V Bratislave 27.4.2023


prof. Mikuláš Sidak, DrSc.,v.r.                      

                                              podpredseda akademického senátu VŠEM v BratislaveTlač

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
27
922

Successful finale of STUDENT SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY

On May 24th 2024 Bratislava University of Economics and Management organized Student...
Viac...
2829303112
345
925

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o...
Viac...
6789
1011
11.6.2024
923

Deň otvorených dverí na VŠEM v júni 2024

V utorok 11. júna 2024 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v...
Viac...
1213
926

Prvá absolventka doktorandského štúdia na VŠEM

Dňa 13. júna 2024 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnila prvá obhajoba...
Viac...
141516
17181920212223
24252627282930
1234567