Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Hybné sily rozvoja regiónov

26. apríla 2012

Názov podujatia Hybné sily rozvoja regiónov
Druh podujatia medzinárodný vedecký seminár
Dátum konania 26.4.2012
Miesto konania Bratislava
Organizujúci subjekt Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Cieľová skupina
 • akademickí zamestnanci VŠEMvs
 • vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci
 • zamestnanci verejnej správy
 • spolupracujúce inštitúcie a orgány verejnej správy
 • spolupracujúce akademické inštitúcie zo zahraničia
Cieľ podujatia
 • prezentácia výsledkov výskumu akademických zamestnancov VŠEMvs
 • komparácia úrovne výskumu VŠEMvs s výsledkami iných akademických pracovísk
 • prezentácia praktických skúseností z výkonu verejnej správy a identifikovanie podnetov a námetov na vedecký výskum
Tematické okruhy
 • Verejné politiky a ich vplyv na regionálny rozvoj
 • Malé a stredné podnikanie ako hybná sila regionálneho rozvoja
 • Partnerstvá ako významný faktor rozvoja obcí a regiónov
 • Meranie, zachovanie a upevňovanie občianskej bezpečnosti
 • Napredovanie a spomaľovanie komunálnej reformy
 • Postindustriálne výzvy pre podnikanie a manažment organizácií
Počet účastníkov seminára 82
Výstupy Zborník anotácií v tlačenej forme a zborník recenzovaných príspevkov na CD

Medzinárodný vedecký seminár sa konal pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša. Seminár otvorila rektorka VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., ktorá privítala hostí a akademických pracovníkov VŠEMvs. V úvodnom prejave zhodnotila dosiahnuté výsledky VŠEMvs v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti a načrtla ďalšie perspektívy napredovania vysokej školy.

V dopoludňajšej časti rokovania vystúpili:

 • PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK
 • dr. Renata Mačkowska, UE Katowice
 • doc. Ing. Eva Romančíková, CSc., VŠEMvs
 • Mgr. Miroslava Horňáčková, ELIPS Slovakia
 • prof. Elena Strážovská, VŠEMvs - ELIPS Slovakia
 • Ing. Katarína Bolaňosová, Národné osvetové centrum
 • doc. Ing. Marta Hamalová, CSc., VŠEMvs
 • doc. Ing. Anna Belajová, PhD., VŠEMvs
 • Ing. Milena  Majorošová, VŠEMvs
 • Mgr. Ivana Kovácsová, VŠEMvs
 • doc. Ing. Alena Daňková, CSc., VŠEMvs
 • prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., VŠEMvs

V popoludňajšom programe predniesli príspevky:

 • doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., VŠEMvs
 • Ing. Zuzana Hrabovská, PhD., UPJŠ – FVS Košice
 • PhDr. Jana Gašparíková, PhD., VŠEMvs
 • Dr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD., VŠEMvs
 • PhDr. Agneša Víghová, PhD., VŠEMvs
 • doc. Ing. Anna Neumannová, CSc., VŠEMvs
 • Mgr. Anna Židová, VŠEMvs
 • Ing. Marián Židó, VŠEMvs
 • prof. Štefan Slávik, VŠEMvs

Celodenný program uzatvorila diskusia.

Na rokovaní medzinárodného vedeckého seminára bolo prítomných 82 účastníkov, z toho 22 hostí a spomedzi nich boli 4 zahraniční účastníci. V zborníku anotácií a zborníku na CD bolo uverejnených 47 príspevkov.

Tlač

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
27
922

Successful finale of STUDENT SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY

On May 24th 2024 Bratislava University of Economics and Management organized Student...
Viac...
2829303112
345
925

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o...
Viac...
6789
1011
11.6.2024
923

Deň otvorených dverí na VŠEM v júni 2024

V utorok 11. júna 2024 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v...
Viac...
1213
926

Prvá absolventka doktorandského štúdia na VŠEM

Dňa 13. júna 2024 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnila prvá obhajoba...
Viac...
141516
17181920212223
24252627282930
1234567