Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Otvorenie pobočky GROWUP centra a diskusné fórum v rámci projektu YOUTH STARTUP SUPPORT

Otvorenie pobočky GROWUP centra a diskusné fórum v rámci projektu YOUTH STARTUP SUPPORT

14. decembra 2018

Event date: 30.11.2018 Export event

Dňa 30.11.2018 sa v priestoroch mestského kina uskutočnilo slávnostné otvorenie pobočky GROWUP Startup centra v Kežmarku, slávnostné otvorenie bolo spojené s diskusným fórom so zameraním na motiváciu k podnikaniu. Téma diskusného fóra bola "Je začiatok podnikania naozaj taký ťažký?"

Na slávnostnom otvorení pobočky GROWUP Startup centra sa zúčastnili za mesto Kežmarok p. Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, p. Alexander Birčák, konzultant a mentor (školiteľ) v oblasti podnikania, p. Peter Faltín, starosta obce Dravce, p. Ľuboš Cibák, kvestor Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a p. Michal Fabuš, koordinátor GROWUP Startup centra.  Ďalej pozvaní starostovia okolitých obcí, zástupcovia mesta, zástupcovia VŠEMvs, zástupca organizácie SARIO, miestny podnikatelia, študenti stredných škoľ a ďalší.

Po úvodnom privítaní a predstavení GROWUP Startup centra a slávnostnom prestrihnutí pásky pokračovalo stretnutie diskusným fórom na vysoko aktuálnu tému najmä pre tento región, pričom veľmi zaujala všetkých prítomných účastníkov.

V rámci fóra sa diskutovalo najmä o výhodách podnikania ale aj jeho rizikách, často-krát spojených zo strachom z neznámeho a strachom z neúspechu. Diskutujúci hovorili o prekonávaní týchto prekážok a obáv z neúspechu a motivovali najmä mladých účastníkov, ktorí rozmýšľajú o začatí podnikania. Na otázku diskutujúcich, koľko z účastníkov už rozmýšľalo alebo rozmýšľa nad vlastným podnikateľským projektom sa v sále pár rúk zdvihlo. Po ukončení diskusie prišlo pár účastníkov na malú diskusiu priamo z diskutujúcimi a preberalo svoje nápady.

Diskusné fórum sa uskutočnilo v rámci projektu Youth Startup Support. Cieľom projektu je zvýšiť  podnikateľskú informovanosť a participáciu mladých. Projekt je podporený Nadáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018.
Tlač

Kalendár udalostí