Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Podpis deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity

Podpis deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity

12. októbra 2021

Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku slávnostným podpisom dňa 12. októbra 2021 v reprezentatívnych priestoroch Bratislavského hradu verejne potvrdilo tridsať signatárov. Za VŠEMvs v Bratislave deklaráciu v zastúpení rektora VŠEMvs podpísal prorektor prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podpisom deklarácie sa organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku dobrovoľne prihlásili k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce.

ZÁVÄZOK 1:

ZABEZPEČIŤ NAJVYŠŠIU ÚROVEŇ VEDECKEJ INTEGRITY ZALOŽENEJ NA ZÁKLADNÝCH ZÁSADÁCH SPRÁVNEJ VÝSKUMNEJ PRAXE.

ZÁVÄZOK 2:

REALIZOVAŤ VZDELÁVANIE NA PODPORU SPRÁVNEJ VÝSKUMNEJ PRAXE AKO NAJEFEKTÍVNEJŠIE PROAKTÍVNE PREVENTÍVNE KROKY NA VYTVORENIE NÁRODNÉHO VÝSKUMNÉHO PROSTREDIA PODPORUJÚCEHO KULTÚRU VEDECKEJ INTEGRITY.

ZÁVÄZOK 3:

RIADIŤ TRANSPARENTNÝM, SPRAVODLIVÝM A EFEKTÍVNYM SYSTÉMOM PREŠETROVANIA VEDECKÝCH A AKADEMICKÝCH PODVODOV, NEČESTNOSTÍ A DELIKTOV PROTI SPRÁVNEJ VEDECKEJ PRAXI.

ZÁVÄZOK  4:

VYTVORIŤ NÁRODNÚ ETICKÚ KOMISIU PRE VEDECKÚ INTEGRITU, KTOREJ HLAVNOU ÚLOHOU BUDE IMPLEMENTOVAŤ A HARMONIZOVAŤ INŠTITUCIONÁLNE ŠTRUKTÚRY NA PODPORU VÝSKUMNEJ/AKADEMICKEJ INTEGRITY, SLÚŽIŤ AKO PORADNÝ ORGÁN PRE VEDECKÉ A VÝSKUMNÉ INŠTITÚCIE A REPREZENTOVAŤ SR V OBLASTI UPEVŇOVANIA VEDECKEJ INTEGRITY NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI.

Tlač

Kalendár udalostí