Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Podpis Memoranda o spolupráci

Podpis Memoranda o spolupráci

19. júla 2022

Dňa 19. júla 2022 podpísal rektor VŠEM doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA s primátorkou mesta Bánovce nad Bebravou PhDr. PaedDr. Rudolfou Novotnou Memorandum o vzájomnej spolupráci. 

Na základe tohto memoranda dochádza k možnosti pre VŠEM a Mesto Bánovce nad Bebraou spolupracovať:
- pri vzájomnej propagácii svojich inštitúcií,
- pri príprave a implementácii spoločných projektových aktivít,
- pri organizovaní výberových prednášok a konzultácií pre študentov a zamestnancov,
- pri zabezpečovaní stáží študentov vysokej školy v organizačných súčastiach samosprávy Mesta Bánovce nad Bebravou,
- pri spoločnom organizovaní vedecko-odborných a kultúrnych podujatí,
- pri využívaní ľudského, informačného a technického potenciálu.

Uvedené inštitúcie zhodne konštatujú, že ich spolupráca pomôže ich vedeniu, zamestnancom a študentom zabezpečiť vysoko kvalitné vysokoškolské vzdelanie, komplexné poradenské a konzultačné služby na vysokej úrovni a realizovať ich ciele.

 

Tlač

Kalendár udalostí