Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Pozvánka na Medzinárodnú vedeckú konferenciu “YOUTH STARTUP SUPPORT“

17. októbra 2018

Event date: 8.11.2018 Export event

Konferencia Young Science bola založená doktorandmi a začínajúcimi vedeckými pracovníkmi Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave pod dohľadom skúsených odborníkov v roku 2012. Odvtedy prešla konferencia vývojom a prispela k podpore vedy a výskumu nielen na vysokoškolských vzdelávacích pracoviskách na Slovensku i v zahraničí. Svoju pozornosť sústreďuje na nové trendy, výmenu skúseností, odborné diskusie a podporu inovácií v zmysle vízie GrowUp startup centra VŠEMvs, „podporiť a naštartovať procesy v rámci realizácie nápadov pri ich premene na komerčné aktivity“.

Konferencia Young Science 2018 sa uskutočnila dňa 8. novembra 2018 v priestoroch Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Konferencia je podporená Nadáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci projektu Youth Startup Support.

Medzinárodná vedecká konferencia YS2018 ponúkla tri paralelné sekcie zamerané na:

  • „Business Innovations and Regional Development in the Digital Era“ (YS_01/2018),
  • „Students´ Scientific Competition“ (YS_02/2018)
  • „Posters´ section“ (YS_03/2018).

Vedecké príspevky z konferencie budú po odporučení z recenzného konania vydané vo vedeckom časopise Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave „Verejná správa a regionálny rozvoj“ vydávanom na Slovensku resp. vo vedeckom časopise Acta Avada, vydávanom v Litve. Študentské príspevky zo sekcie YS 02/2018 budú publikované v odbornom študentskom časopise „ČasOpis“.

Články špecificky odporúčané recenzentmi budú publikované v medzinárodnom vedeckom časopise indexovanom v database ERIH plus, ktorý je vydávaný v Litve - CROMA (Contemporary Research on Organization Management and Administration).

Pracovným jazykom konferencie bola angličtina.

V prípade otázok bolo možné kontaktovať organizačný tím konferencie na: youngscience@vsemvs.sk.

Ďalšie informácie sú v dokumentoch:

YS2018
Prihláška na konferenciu
Licenčná zmluva
Vzor príspevku

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018.

 

 


 

Tlač

Kalendár udalostí