Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

28. septembra 2023

Event date: 2.10.2023 Export event

Dňa  2. októbra 2023 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave uskutočnilo Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024. Prítomným študentom a pedagógom sa prihovoril rektor VŠEM doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA, prorektor pre pedagogickú činnosť a vzdelávanie Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD., prorektorka pre vedu a výskum prof. h. c. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA, prorektor pre doktorandské a postgraduálne štúdium doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Michal Fabuš, PhD., prorektor pre kvalitu a rozvoj prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., podpredseda Akademického senátu a riaditeľ Ústavu verejnej správy prof. Mikuláš Sidak, DrSc., riaditeľ Ústavu ekonómie a manažmentu Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA i riaditeľ zahraničného oddelenia Ing. Marián Kováč, PhD. Na otvorení akademického roka boli pozvaní aj absolventi VŠEM  PhDr. Zuzana Juríková a PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. Prítomným študentom sa prihovoril aj predseda Študentského parlamentu Lukáš Borecký. 

Rektor v príhovore zdôraznil priority, medzi ktoré jednoznačne patria kritické myslenie, digitálne zručnosti či akademická čestnosť. Vysvetlil študentom, že spätná väzba, ktorú vysoká škola od nich dostane predstavuje priestor na ďalšie zlepšenie poskytovaného vzdelania. Zároveň zaželal všetkým študentom veľa úspechov v štúdiu a pedagógom šikovných študentov.

 

Tlač

Kalendár udalostí