Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
VŠEM získala ocenenie Digitálna jednotka.

VŠEM získala ocenenie Digitálna jednotka.

Vrcholoví predstavitelia vlády a najvýznamnejší stakeholderi v oblasti IKT sa zišli 30.11. a 01.12.2022 pod jednou strechou s jediným cieľom – osláviť piate výročie vzniku a pôsobenia Digitálnej koalície na Slovensku

11. decembra 2022

Podpora domáceho IKT sektora, efektívnejší systém vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností Slovákov.

Vrcholoví predstavitelia vlády a najvýznamnejší stakeholderi v oblasti IKT sa zišli 30.11. a 01.12.2022 pod jednou strechou s jediným cieľom – osláviť piate výročie vzniku a pôsobenia Digitálnej koalície na Slovensku.

Prítomní členovia spoločne zhodnotili výsledky svojej činnosti, a zároveň vytýčili nové strategické priority organizácie do budúcna. Spoločne s vládnymi predstaviteľmi diskutovali nielen o aktuálnych výzvach, ktoré so sebou prináša digitalizácia, ale aj o spoločných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Slovenska v tejto oblasti. Súčasťou slávnostného večera bolo aj odovzdávanie ocenení Digitálna jednotka organizáciám, ktoré v uplynulom období najvýraznejšie prispeli k technologickému pokroku našej krajiny plnením svojich záväzkov v Digitálnej koalícii.

Výhľad do digitálnej doby

Globálna pandémia koronavírusu a vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvnili aj rozsah a spôsob používania digitálnych technológií, a v mnohých prípadoch tiež akcelerovali digitálnu transformáciu podnikov. Uplynulé dva roky boli podľa predsedu  Digitálnej koalície Mária Lelovského predovšetkým o súdržnosti a spolupráci IKT sektora: „Počas koronakrízy viacerí členovia DK intenzívne spolupracovali s jednotlivými školami a poskytovali im pomoc s prechodom na dištančné vzdelávanie. V spolupráci so zástupcami škôl a odbornej verejnosti sme tiež pripravili návrh Krízového plánu pre prípadné ďalšie vlny pandémie so zameraním na digitálne dištančné vzdelávanie,“ vysvetľuje. Digitálna koalícia sa tiež dlhodobo aktívne zapája do rozvojových projektov v oblasti získavania študentov a expertov pre domácich IKT sektor z tretích krajín, participuje tiež na príprave spoločných študijných programov ukrajinských a slovenských IT univerzít. Plánované aktivity však výrazne ovplyvnilo vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine. „Ihneď po vypuknutí vojny sme začali s univerzitami na Ukrajine aktívne komunikovať – okrem materiálnej pomoci a transportu sme študentom a ich rodinám poskytli pomoc s ubytovaním, študentom sme tiež na Slovensku zabezpečili firemné štipendiá, vďaka čomu mohli plynulo pokračovať v štúdiu. Dnes máme na Slovensku 14 študentov IT odborov a ďalší čakajú na možnosť príchodu,“ pokračuje Lelovský.

Digitálna koalícia v súčasnosti združuje už viac ako osemdesiat stakeholderov v oblasti IKT z verejného i súkromného sektora, ktoré vytvárajú pracovné miesta pre desaťtisíce ľudí. Stabilnou súčasťou je pritom aj akademická obec. Poslaním organizácie je predovšetkým podporovať záujmy slovenského IKT sektora na domácej i medzinárodnej pôde a prispievať k jeho rozvoju. „Dlhodobo upozorňujeme, že najväčšou výzvou pre tento sektor je akútny nedostatok kvalifikovaných expertov. Zmeniť tento nelichotivý stav je pritom možné len pokračovaním v reforme vzdelávania na všetkých stupňoch a zásadným zvýšením kvality výučby matematiky a informatiky na jednotlivých školách,“ spresňuje tajomník Digitálnej koalície, Andrej Bederka. 

Aj v tomto smere Digitálna koalícia v uplynulom období prostredníctvom svojich členov participovala na viacerých aktivitách, ktoré zásadným spôsobom prispeli k zefektívneniu systému vzdelávania v oblasti IKT – v rámci jedenásteho ročníka IT Fitness Testu  v tomto roku preverila úroveň digitálnych zručností viac ako sto-tisíc ľudí, prioritne žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov. Počas svojho päťročného pôsobenia tiež aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami (SOŠ) na rozvoji špecializovanej skupiny študijných IT odborov. „Sústredíme sa však aj na absolventov SOŠ. Napríklad v spolupráci s Košickým samosprávnych krajom sme za posledné tri roky dosiahli znásobenie počtu žiakov prvých ročníkov SOŠ v IKT odboroch pričom obdobné partnerstvá rozvíjame aj v ďalších krajoch,“ konštatuje Bederka.

Hodnotenie minulosti a výhľad do budúcnosti

Okrem bilancovania aktivít v uplynulom období si zamestnávatelia, združení v DK, spoločne vytýčili aj nové ciele na nadchádzajúce obdobie. V kontexte prebiehajúcej digitálnej transformácie spoločnosti patrí aj naďalej k prioritám IKT sektora zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti a rozvoj digitálnych zručností Slovákov, rozvoj informatického myslenia žiakov základných a stredných škôl a ich odborná príprava pre digitálne pracovné miesta budúcnosti, podpora investícií v oblasti IKT a zvyšovanie konkurencieschopnosti domácej ekonomiky prostredníctvom zavádzania inovatívnych digitálnych riešení.

Práve o tom, ako tieto ciele dosiahnuť diskutovali členovia Digitálnej koalície s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Veronikou Remišovou. “Pre budúcnosť Slovenska ako napredujúcej krajiny je kľúčová úspešná digitálna transformácia. Tá musí byť spravodlivá, aby z jej výhod profitovali všetci bez rozdielu veku, pohlavia či sociálneho prostredia. Preto sú digitálne zručnosti jednou z kľúčových oblastí, v ktorej s DK, ako jej zakladajúci člen, úzko spolupracujeme. Som presvedčená, že naše spoločné projekty pomôžu Slovensku úspešne vstúpiť do digitálnej éry,” uvádza vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

S tým súhlasí aj predseda Mário Lelovský: „Máme pred sebou množstvo výziev – spôsob, akým sa k nim postavíme predurčí výkonnosť domácich podnikov od ktorej závisí aj životná úroveň našich obyvateľov. O to viac ma teší, že konštruktívny sociálny dialóg s vládou pri týchto témach funguje a prináša pozitívne výsledky v prospech našej krajiny,“ dopĺňa.

Ocenenie členov Digitálnej koalície

Pri príležitosti piateho výročia činnosti Digitálna koalícia v tomto roku ocenila svojich najaktívnejších členov – inštitúcie a firmy, ktoré v uplynulom období vo výraznej miere prispeli k technologickému pokroku Slovenska. Ocenenie Digitálna jednotka v rámci tohtoročného slávnostného večera získalo desať organizácií, na ktoré sa naša krajina môže spoľahnúť:

 1. Trexima Bratislava – za prínos v oblasti mapovania vývoja slovenského trhu práce
 2. VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU V BRATISLAVE – za dlhoročnú spoluprácu pri zabezpečovaní spoločných cezhraničných študijných programov pre budúcich IT expertov z tretích krajín
 3. Republiková únia zamestnávateľov –  za systematickú spoluprácu zamestnávateľov v záujme skvalitňovania vzdelávacieho procesu na Slovensku
 4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za profesionálnu podporu pri medzinárodných projektoch Digitálnej koalície a jej partnerov na Ukrajine a v Moldavsku
 5. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – za prínos v oblasti vzdelávania študentov v informatických študijných programoch, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky aj v medzinárodnom kontexte. Gratulujeme súčasne k 70. výročiu založenia školy!
 6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – za úspešnú realizáciu Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie a za zvyšovanie digitálnych zručností školských pedagógov
 7. Centrum vedecko-technických informácií SR – za úspešné riadenie a koordináciu Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie
 8. Microsoft Slovensko – za realizáciu podporných aktivít v oblasti vzdelávania počas pandémie COVID-19 a rozvoj digitálnych zručností slovenských žiakov
 9. IT Asociácia Slovenska Asociácie Slovenska za podporu v poradí jedenásteho ročníka IT Fitness Testu, ktorý sa historicky po prvý raz uskutočnil vo všetkých krajinách V4-.

a dve čestné ocenenia:

 • Docent František Jakab, predseda sektorovej rady IT a T, riaditeľ vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach a nestor projektu IT Fitness test – preberá zvláštnu cenu za dlhoročnú a aktívnu spoluprácu – cenu preberá osobne
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – cenu za dlhoročnú podporu činnosti Digitálnej koalície a vypracovanie Stratégie digitálnych zručností pre Slovensko preberá Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka MIRRI SR.

 

Tlač

Kalendár udalostí

«september 2023»
poutstštpisone
28293031123
45678910
1112
12.9.2023
816

Deň otvorených dverí na VŠEM v septembri 2023

Milí záujemcovia o štúdium,  v utorok 12. septembra 2023 sa na...
Viac...
13
817

Priateľské stretnutie v Kežmarku s absolventmi Mgr. štúdia VŠEM

Na pozvanie absolventov VŠEM spod Tatier sa dňa 13. septembra 2023 v Mieste...
Viac...
14151617
18
814

Predĺžili sme termín podávania prihlášok na VŠEM do 30.9.2023

Milí uchádzači o vysokoškolské štúdium! Predĺžili sme...
Viac...
192021222324
2526272829301
2345678