Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
VŠEM získala ocenenie Digitálna jednotka.

VŠEM získala ocenenie Digitálna jednotka.

Vrcholoví predstavitelia vlády a najvýznamnejší stakeholderi v oblasti IKT sa zišli 30.11. a 01.12.2022 pod jednou strechou s jediným cieľom – osláviť piate výročie vzniku a pôsobenia Digitálnej koalície na Slovensku

11. decembra 2022

Podpora domáceho IKT sektora, efektívnejší systém vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností Slovákov.

Vrcholoví predstavitelia vlády a najvýznamnejší stakeholderi v oblasti IKT sa zišli 30.11. a 01.12.2022 pod jednou strechou s jediným cieľom – osláviť piate výročie vzniku a pôsobenia Digitálnej koalície na Slovensku.

Prítomní členovia spoločne zhodnotili výsledky svojej činnosti, a zároveň vytýčili nové strategické priority organizácie do budúcna. Spoločne s vládnymi predstaviteľmi diskutovali nielen o aktuálnych výzvach, ktoré so sebou prináša digitalizácia, ale aj o spoločných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Slovenska v tejto oblasti. Súčasťou slávnostného večera bolo aj odovzdávanie ocenení Digitálna jednotka organizáciám, ktoré v uplynulom období najvýraznejšie prispeli k technologickému pokroku našej krajiny plnením svojich záväzkov v Digitálnej koalícii.

Výhľad do digitálnej doby

Globálna pandémia koronavírusu a vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvnili aj rozsah a spôsob používania digitálnych technológií, a v mnohých prípadoch tiež akcelerovali digitálnu transformáciu podnikov. Uplynulé dva roky boli podľa predsedu  Digitálnej koalície Mária Lelovského predovšetkým o súdržnosti a spolupráci IKT sektora: „Počas koronakrízy viacerí členovia DK intenzívne spolupracovali s jednotlivými školami a poskytovali im pomoc s prechodom na dištančné vzdelávanie. V spolupráci so zástupcami škôl a odbornej verejnosti sme tiež pripravili návrh Krízového plánu pre prípadné ďalšie vlny pandémie so zameraním na digitálne dištančné vzdelávanie,“ vysvetľuje. Digitálna koalícia sa tiež dlhodobo aktívne zapája do rozvojových projektov v oblasti získavania študentov a expertov pre domácich IKT sektor z tretích krajín, participuje tiež na príprave spoločných študijných programov ukrajinských a slovenských IT univerzít. Plánované aktivity však výrazne ovplyvnilo vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine. „Ihneď po vypuknutí vojny sme začali s univerzitami na Ukrajine aktívne komunikovať – okrem materiálnej pomoci a transportu sme študentom a ich rodinám poskytli pomoc s ubytovaním, študentom sme tiež na Slovensku zabezpečili firemné štipendiá, vďaka čomu mohli plynulo pokračovať v štúdiu. Dnes máme na Slovensku 14 študentov IT odborov a ďalší čakajú na možnosť príchodu,“ pokračuje Lelovský.

Digitálna koalícia v súčasnosti združuje už viac ako osemdesiat stakeholderov v oblasti IKT z verejného i súkromného sektora, ktoré vytvárajú pracovné miesta pre desaťtisíce ľudí. Stabilnou súčasťou je pritom aj akademická obec. Poslaním organizácie je predovšetkým podporovať záujmy slovenského IKT sektora na domácej i medzinárodnej pôde a prispievať k jeho rozvoju. „Dlhodobo upozorňujeme, že najväčšou výzvou pre tento sektor je akútny nedostatok kvalifikovaných expertov. Zmeniť tento nelichotivý stav je pritom možné len pokračovaním v reforme vzdelávania na všetkých stupňoch a zásadným zvýšením kvality výučby matematiky a informatiky na jednotlivých školách,“ spresňuje tajomník Digitálnej koalície, Andrej Bederka. 

Aj v tomto smere Digitálna koalícia v uplynulom období prostredníctvom svojich členov participovala na viacerých aktivitách, ktoré zásadným spôsobom prispeli k zefektívneniu systému vzdelávania v oblasti IKT – v rámci jedenásteho ročníka IT Fitness Testu  v tomto roku preverila úroveň digitálnych zručností viac ako sto-tisíc ľudí, prioritne žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov. Počas svojho päťročného pôsobenia tiež aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami (SOŠ) na rozvoji špecializovanej skupiny študijných IT odborov. „Sústredíme sa však aj na absolventov SOŠ. Napríklad v spolupráci s Košickým samosprávnych krajom sme za posledné tri roky dosiahli znásobenie počtu žiakov prvých ročníkov SOŠ v IKT odboroch pričom obdobné partnerstvá rozvíjame aj v ďalších krajoch,“ konštatuje Bederka.

Hodnotenie minulosti a výhľad do budúcnosti

Okrem bilancovania aktivít v uplynulom období si zamestnávatelia, združení v DK, spoločne vytýčili aj nové ciele na nadchádzajúce obdobie. V kontexte prebiehajúcej digitálnej transformácie spoločnosti patrí aj naďalej k prioritám IKT sektora zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti a rozvoj digitálnych zručností Slovákov, rozvoj informatického myslenia žiakov základných a stredných škôl a ich odborná príprava pre digitálne pracovné miesta budúcnosti, podpora investícií v oblasti IKT a zvyšovanie konkurencieschopnosti domácej ekonomiky prostredníctvom zavádzania inovatívnych digitálnych riešení.

Práve o tom, ako tieto ciele dosiahnuť diskutovali členovia Digitálnej koalície s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Veronikou Remišovou. “Pre budúcnosť Slovenska ako napredujúcej krajiny je kľúčová úspešná digitálna transformácia. Tá musí byť spravodlivá, aby z jej výhod profitovali všetci bez rozdielu veku, pohlavia či sociálneho prostredia. Preto sú digitálne zručnosti jednou z kľúčových oblastí, v ktorej s DK, ako jej zakladajúci člen, úzko spolupracujeme. Som presvedčená, že naše spoločné projekty pomôžu Slovensku úspešne vstúpiť do digitálnej éry,” uvádza vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

S tým súhlasí aj predseda Mário Lelovský: „Máme pred sebou množstvo výziev – spôsob, akým sa k nim postavíme predurčí výkonnosť domácich podnikov od ktorej závisí aj životná úroveň našich obyvateľov. O to viac ma teší, že konštruktívny sociálny dialóg s vládou pri týchto témach funguje a prináša pozitívne výsledky v prospech našej krajiny,“ dopĺňa.

Ocenenie členov Digitálnej koalície

Pri príležitosti piateho výročia činnosti Digitálna koalícia v tomto roku ocenila svojich najaktívnejších členov – inštitúcie a firmy, ktoré v uplynulom období vo výraznej miere prispeli k technologickému pokroku Slovenska. Ocenenie Digitálna jednotka v rámci tohtoročného slávnostného večera získalo desať organizácií, na ktoré sa naša krajina môže spoľahnúť:

 1. Trexima Bratislava – za prínos v oblasti mapovania vývoja slovenského trhu práce
 2. VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU V BRATISLAVE – za dlhoročnú spoluprácu pri zabezpečovaní spoločných cezhraničných študijných programov pre budúcich IT expertov z tretích krajín
 3. Republiková únia zamestnávateľov –  za systematickú spoluprácu zamestnávateľov v záujme skvalitňovania vzdelávacieho procesu na Slovensku
 4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za profesionálnu podporu pri medzinárodných projektoch Digitálnej koalície a jej partnerov na Ukrajine a v Moldavsku
 5. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – za prínos v oblasti vzdelávania študentov v informatických študijných programoch, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky aj v medzinárodnom kontexte. Gratulujeme súčasne k 70. výročiu založenia školy!
 6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – za úspešnú realizáciu Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie a za zvyšovanie digitálnych zručností školských pedagógov
 7. Centrum vedecko-technických informácií SR – za úspešné riadenie a koordináciu Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie
 8. Microsoft Slovensko – za realizáciu podporných aktivít v oblasti vzdelávania počas pandémie COVID-19 a rozvoj digitálnych zručností slovenských žiakov
 9. IT Asociácia Slovenska Asociácie Slovenska za podporu v poradí jedenásteho ročníka IT Fitness Testu, ktorý sa historicky po prvý raz uskutočnil vo všetkých krajinách V4-.

a dve čestné ocenenia:

 • Docent František Jakab, predseda sektorovej rady IT a T, riaditeľ vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach a nestor projektu IT Fitness test – preberá zvláštnu cenu za dlhoročnú a aktívnu spoluprácu – cenu preberá osobne
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – cenu za dlhoročnú podporu činnosti Digitálnej koalície a vypracovanie Stratégie digitálnych zručností pre Slovensko preberá Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka MIRRI SR.

 

Tlač

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
27
922

Successful finale of STUDENT SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY

On May 24th 2024 Bratislava University of Economics and Management organized Student...
Viac...
2829303112
345
925

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o...
Viac...
6789
1011
11.6.2024
923

Deň otvorených dverí na VŠEM v júni 2024

V utorok 11. júna 2024 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v...
Viac...
1213
926

Prvá absolventka doktorandského štúdia na VŠEM

Dňa 13. júna 2024 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnila prvá obhajoba...
Viac...
141516
17181920212223
24252627282930
1234567