Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

22 8 2019

Summer School was about quality language and programming training

Summer School was about quality language and programming training

Summer School for twelve Ukrainian students  studying common programm at SEMPA is approaching its end. It was focused primarily on quality language education, attending a demanding programming course JAVA and on practice in selected  Slovak companies, whose involvement in the project was arranged by IT Association of  Slovakia.

22 8 2019

Úspešné zavŕšenie pilotného projektu – prví piati ukrajinskí absolventi spoločného magisterského študijného programu

Úspešné zavŕšenie pilotného projektu – prví piati ukrajinskí absolventi spoločného magisterského študijného programu

Streda 22. augusta 2019 bola na VŠEMvs výnimočná. Pred štátnicovú komisiu predstúpili prví piati ukrajinskí študenti, ktorí sa podujali absolvovať spoločný projekt IT asociácie Slovenska, Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  a Národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca v Charkove. 

22 8 2019

Letná škola 2019 v znamení kvalitnej prípravy účastníkov

Letná škola 2019 v znamení kvalitnej prípravy účastníkov

Letná škola pre ukrajinských účastníkov študujúcich spoločné študijné programy na VŠEMvs sa blíži ku koncu. Bola zameraná predovšetkým na kvalitnú jazykovú prípravu, absolvovanie náročného kurzu programovania JAVA a na výkon odbornej praxe v slovenských firmách, ktorých participáciu na projekte zabezpečila IT asociácia Slovenska.

22 8 2019

Successful completing of pilot project- first five Ukrainian graduates of common master’s study programme

Successful completing of pilot project- first five Ukrainian  graduates of common master’s study programme

Wednesday, 22 August 2019 was very special at SEMPA. First five Ukrainian students, who had been attending common study programme under the project of IT association of Slovakia, School of Economics and management of public administration in Bratislava and Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, stepped in front of the final state examination board. 

RSS

Kalendár udalostí